Verbouw & Onderhoud

Ook voor verbouwingen en renovaties kunt u bij ons terecht.

Ervaring en vakmanschap zijn een belangrijke schakel om de werkzaamheden soepel te laten verlopen. Het zijn de mensen bij Heijmans Huizen die de meerwaarde geven. Specialisten en allrounders van Heijmans Huizen kennen de problemen waar opdrachtgevers of eindgebruikers mee worstelen en zijn bereid advies te geven of zinvolle alternatieven aan te reiken. Verbouwen is per slot van rekening een kwestie van samenwerken. Om onverwachte knelpunten tijdens de uitvoering te voorkomen of nog op te kunnen lossen wordt elke fase van het project uitvoerig met de klant doorgesproken.