ISO 14001

Heijmans Huizen is ISO 14001 gecertificeerd.

ISO 14001 is één van de normen van de ISO 14000 serie en wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren.

ISO 14001 certificering is de internationale norm voor het opzetten van een milieumanagment-systeem en daarmee een middel dat Heijmans ondersteunt bij het halen van de milieudoelstellingen. Doel van het milieumanagementsysteem is het in kaart brengen van onze werkzaamheden op het milieu, deze structureel te beheersen en waar mogelijk te verbeteren. Dit is goed voor de omgeving waarin we werken en we kunnen ons hiermee onderscheiden van onze concurrenten. Kosten worden bespaard en het verbetert onze relatie met externe partijen zoals opdrachtgevers, omwonenden van onze projecten en de overheid.