VCA**

Heijmans Huizen beschikt over een VCA** certificaat.

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).