Frisse schil van woningen

Stedelijke randzones verdienen in de regel geen schoonheidsprijs. Vaak worden ze gedomineerd door utiliteitsbouw die onaantrekkelijk oogt – van bedrijfshallen tot sportcomplexen. Behalve dat ze weinig esthetisch zijn vormgegeven, slokken ze de toch al schaarse ruimte op. Het startersconcept MyHive van Heijmans Vastgoed en Woningbouw maakt van de nood een deugd. In kort bestek: MyHive is een frisse schil van woningen, die als een korf (de letterlijke vertaling van ‘hive’) om bestaande gebouwen met blinde gevels wordt geplaatst. MyHive vrolijkt het gevelbeeld op, verlevendigt het gebied en benut de beschikbare grond optimaal. Met dit vernuftige concept weten starters zich verzekerd van een appartement op groeiende A-locaties in een omgeving met een hoog voorzieningenniveau.

Kijk voor meer informatie op www.myhive.nl